Erkend installateur Aangesloten bij

Bel direct: 050 406 1362

Uw installateur: Gert Haak

Vragen en antwoorden over veiligheid gas- en elektra-installaties

 1. Wat zijn gas- en elektra-installaties?
  Dat zijn de toestellen die zijn aangesloten op gas of elektra en de gas- en elektraleidingen in de woning na de meterkast. Tot de gas- en elektra-installaties rekenen we bijvoorbeeld geiser, cv-ketel en boiler, maar ook stopcontacten, lichtschakelaars en alle leidingen binnenshuis. 
   
 2. Wie is verantwoordelijk voor de controle van deze installaties?
  In de woning Als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in uw woning, dus ook voor de veiligheid van de gas- en elektra-installaties in uw huis. Als u een woning huurt, is dat de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie of de particuliere verhuurder. Als u als huiseigenaar wilt dat de gas- en elektra-installaties worden gecontroleerd, kunt u een installateur of het energiebedrijf inschakelen. De controle kost u geld. Vraag één of enkele offertes aan, voordat u een opdracht tot controle geeft. Twijfelt u als huurder aan de veiligheid van de installaties? Heeft een vorige bewoner ‘geklust’ aan de installatie? Dan kan het verstandig zijn om uw verhuurder daarop te wijzen, aangezien die als eigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid van installaties. Op www.vrom.nl vindt u een handige checklist met tips wat te doen om de veiligheid van installaties in uw woning te vergroten.

  Buiten de woning
  De energiebedrijven zijn, als ‘netbeheerder’ van de leidingen, verantwoordelijk voor de kwaliteit van gas- en elektraleidingen in de straat, tot en met de gas- en elektriciteitsmeter. De energiebedrijven controleren hun netwerk regelmatig. De Dienst uitvoering en toezicht Energie (Dte) ziet toe op de naleving door de energiebedrijven. 
   
 3. Is er onderzoek gedaan naar de veiligheid van gas- en elektra-installaties in Nederland?
  Ja, volgens PRC Bouwcentrum vallen jaarlijks naar schatting acht tot twaalf doden door ongelukken met gasinstallaties (vooral koolmonoxidevergiftiging) in de woning en één tot twee doden per jaar door ongelukken door het werken aan de elektriciteitsinstallatie. Het aantal ongelukken lijkt landelijk niet toe te nemen. Dit hangt voor een deel samen met het op de markt komen van steeds veiliger ketels, met de aanwezigheid van meer elektriciteitsgroepen in de meterkast en met de aardlekschakelaar.
   
 4. Hoe weet ik of een installateur vakbekwaam is?
  Eind jaren negentig zijn de vakbekwaamheidseisen voor installateurs uit de wet geschrapt. Iedereen kan zich dus installateur noemen. UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Een deel van de leden van deze vereniging beschikt over een Waarborgcertificaat. Dit certificaat wordt verleend aan installatiebedrijven die werken volgens een bepaald kwaliteitssysteem. 
   
 5. Hoe weet ik zeker of de installaties in mijn woning veilig zijn?
  Gas- en elektra-installaties in woningen zijn over het algemeen veilig. Er zijn enkele dingen die u als huiseigenaar zelf kunt doen om er zeker van te zijn dat ze daadwerkelijk veilig zijn. Hieronder vindt u een checklist voor elektra-installaties en voor gasinstallaties.
  Elektra-installaties
  - Laat werkzaamheden aan elektrische installaties over aan een installateur.
  - Laat de installatie regelmatig controleren door een installateur. Vaak kunt u aan een sticker op de installatie zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.
  - Laat een installatie van voor 1975 voorzien van een 30 mA aardlekschakelaar of aardlekautomaat. Installaties van na 1975 beschikken hier al over.
  - Test de aardlekschakelaar twee keer per jaar, bijvoorbeeld bij de ingang van zomer- en wintertijd. Na indrukken van de testknop ‘T’ moet de installatie direct automatisch worden uitgeschakeld. Gebeurt dit niet, waarschuw dan onmiddellijk uw installateur. Een volledige handleiding voor gebruik van aardlekschakelaar of aardlekautomaat moet bij uw stoppenkast hangen.
  - Waarschuw een installateur als toestellen, kranen of andere metalen delen 'onder stroom staan'. U voelt dan een elektrische schok bij aanraking. Dat kan heel gevaarlijk zijn, vooral voor kleine kinderen. Trek direct de stekker uit het stopcontact.
  - Houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen.
  - Vrijwel alle elektrische toestellen produceren warmte. Ventilatie is daarom van belang. Sluit dus nooit ventilatieopeningen af en zorg voor voldoende ruimte rondom het toestel.
  - Sluit toestellen aan op een stopcontact in dezelfde ruimte als waar u het toestel gebruikt. Dus geen toestel in de badkamer gebruiken en (met behulp van een verlengsnoer) aansluiten op een stopcontact in de slaapkamer.
  - Als een stekker niet past in een stopcontact, is dat gedaan voor uw veiligheid. Gebruik geen trucs om de stekker toch passend te maken.
  - 'Repareer' nooit een smeltveiligheid (‘stop’). Hierdoor worden noodzakelijke beschermingsmaatregelen tenietgedaan.
  - Werk nooit aan een installatie als er spanning op staat. Zet toestellen eerst uit of trek de stekker uit het stopcontact.

  Gasinstallaties
  - Laat werkzaamheden aan gasinstallaties over aan een installateur.
  - Laat gastoestellen regelmatig (1 x per 1 à 2 jaar) schoonmaken en controleren door een installateur. Daarbij moet ook gekeken worden of het toestel voldoende luchttoevoer heeft. Vaak kunt u aan een sticker op het toestel zien wanneer dit voor het laatst is gecontroleerd.
  - Waarschuw het energiebedrijf of een installateur als u gas ruikt buiten of in de woning en: 1. Sluit de hoofdkraan. 2. Open deuren en ramen. 3. Vermijd vuur of vonkvorming. 4. Schakel geen elektrische verlichting of toestellen in of uit.
  - Houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing van toestellen.
  - Naast explosiegevaar bestaat ook het gevaar van koolmonoxidevergiftiging. Goede ventilatie is nodig voor de verbranding; stop daarom nooit ventilatie-openingen en -kanalen dicht.
  - Afvoerloze geisers zijn gevaarlijk. De verbrandingsgassen hopen zich bij slechte ventilatie op in uw huis en kunnen koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. U kunt een installateur inschakelen om een geiser met goede afvoer naar buiten te installeren.
  - Oude gaskachels kunnen bij slechte ventilatie problemen veroorzaken. Laat de gaskachel en de afvoer regelmatig controleren door een installateur.
  - Hebben u en uw huisgenoten regelmatig hoofdpijn? De oorzaak kan koolmonoxidevergiftiging zijn. Raadpleeg niet alleen uw dokter, maar ook uw installateur.
  - Wees heel voorzichtig met tweedehands toestellen. De kans is groot dat ze niet meer goed werken en daardoor gevaarlijk zijn. U kunt een tweedehands toestel wel laten controleren door een installateur.
  Twijfelt u als huurder aan de veiligheid van uw installaties of heeft een vorige bewoner ‘geklust’ aan de installaties? Dan kan het verstandig zijn om uw verhuurder daarop te wijzen, aangezien die als eigenaar verantwoordelijk is voor de veiligheid van installaties. 
   
 6. Wat is koolmonoxide?
  Koolmonoxide (CO) ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstofhoudende stoffen (zoals olie, kolen, gas en hout). Onvolledige verbranding vindt plaats als er onvoldoende zuurstof in een ruimte aanwezig is. Koolmonoxide is zeer gevaarlijk omdat het reukloos is. Het gas wordt driehonderd keer sneller in het bloed opgenomen dan zuurstof. Daardoor ontstaat zuurstofgebrek in vitale organen zoals hart en longen en kunnen slachtoffers van een koolmonoxidevergiftiging overlijden. Koolmonoxidevergiftiging kan optreden in een slecht geventileerde ruimte met een gastoestel waarvan de verbrandingsgassen niet goed worden afgevoerd. Zoals een open geiser of een oude gaskachel. In een ruimte met alleen cv-radiatoren bestaat deze kans niet. 
   
 7. Hoe voorkom ik koolmonoxidevergiftiging?
  In de eerste plaats door te zorgen voor een veilige installatie. Let daarnaast op de volgende zaken: · Als de kleur van de waakvlam van uw geiser oranje of hoger is dan normaal, dan komt er koolmonoxide vrij. De vlam in een goed afgestelde geiser is blauw. · In sommige doe-het-zelf zaken zijn elektronische koolmonoxidemelders te koop. · Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout wordt gestookt, moet tenminste een keer per jaar worden geveegd. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd. · De moderne ‘gesloten’ geisers zorgen zelf voor voldoende zuurstof. Er is dan nooit sprake van koolmonoxidevorming. · Sluit in (goed geïsoleerde) nieuwbouwwoningen nooit de luchtaanvoer en -afvoerkanalen af, ook niet tijdens koude winters. Stop in oude woningen niet alle kieren en gaten dicht. Deze zorgen voor noodzakelijke ventilatie. Kijk op www.woonbond.nl voor de Ventilatietoets. · Wilt u weten hoe u verstandig kunt isoleren met oog voor de ventilatie? Denk dan eens aan een Energie Prestatie Advies: een maatwerkadvies voor uw huis. Kijk op www.vrom.nl voor meer informatie. 
   
 8. Wat moet ik doen als ik gas ruik buiten of in mijn woning?
  · Waarschuw het energiebedrijf of T.I.B. Smid Glimmen (050-4061362).
  · Sluit de hoofdkraan.
  · Open deuren en ramen.
  · Vermijd vuur of vonkvorming.
  · Schakel geen elektrische verlichting of toestellen in of uit. 
   
 9. Ik ga een nieuwe woning kopen. Hoe weet ik zeker dat de gas- en elektra-installaties veilig zijn?
  Schakel direct na of voor aanschaf een installateur in voor controle.
   
 10. Ik ga een woning huren en ga verhuizen. Hoe weet ik zeker dat de gas- en elektra-installaties veilig zijn?
  Vraag allereerst bij uw verhuurder om controle van de installaties. En kijk ook welke bepalingen uw huurcontract voor zulke gevallen bevat. 
   
 11. Ik heb geklust. Hoe weet ik zeker dat mijn gas- en elektra-installatie veilig zijn?
  Informeer bij T.I.B. Smid Glimmen (050-4061362).